W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Gerakan Politik dan Dakwah Islam

KANDUNGAN POLITIK

DI DALAM AL-QURAN DAN AL-HADITS

Banyak sekali firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang mempunyai pengaruh langsung bagi kehidupan politik masyarakat luas.

Firman Allah SWT di Dalam Al-Quran:

“Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah (penguasa) di muka bumi…”. (QS. 2:30).

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…”.(QS. 38:26).

“…Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh…”.(QS. 7:69).

“…Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum ‘Ad.. “(QS. 7:74).

“…Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu…”(QS. 7:129).

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”.(QS. 10:14).

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka barangsiapa yang kafir, akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabb mereka, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian bagi mereka belaka”.(QS. 35:39).

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amai saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khallfah di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah. (Hendaknya) mereka tetap menyembah Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku…”(QS. 24:55).

“… Maka putuskanlah perkara mereka mereka menurut apa yang yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti nawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu… “{QS. 5:48)

Hadits Rasul SAW :

Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata: Kami duduk-dudukdi masjid Rasul, Basyir adalah seorang yang tidak banyak bicara. Kemudian datang Abu Tsa’labah seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa’d, apakah kamu hafal hadist Rasul tentang para penguasa?”. Maka Hudzaifah tampil seraya berkata, “Aku hafal khutbahnya”. Lalu Abu Tsa’labah duduk mendengarkan Hudzaifah berkata: Rasul bersabda: Muncul “kenabian” ditengah-tengah kamu selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika la menghendakinya. Kemudian akan muncul “khalifah sesuai dengan sistem kenabian” selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika la menghendakinya. Kemudian akan muncul “raja yang menggigit” selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika la menghendakinya. Kemudian akan muncul “raja yang sewenang-wenang” selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika Ia menghendakinya. Kemudian akan muncul “khalifah sesuai dengan sistem kenabian”…

Dari Abu Qubail, ia berkata; Kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin al-Ash, lalu ia ditanya, “Yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, kota Constantino pel atau Roma?” Kemudian Abdullah meminta peti kitabnya yang masih tertutup. Abu Qubail berkata : Kemudian la mengeluarkan sebuah kitab darinya. Abu Qubail berkata : Lalu Abdullah berkata : Ketika kami sedang menulis di sekeliling Rasul, tiba-tiba Rasulullah ditanya, “Yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, kota Konstantinopel atau Roma?”. Kemudian Rasul menjawab, “Kota Heraclius (Konstantinopel) akan ditaklukkan terlebih dahulu”.

Dalam hadist yang lain disebutkan, “Sungguh akan dikuasai kota Konstantinopel sebagai karunia besar bagi panglimaku, sebaik-baik panglimaku, karunia besar bagi tentaraku, sebaik-baik tentaraku”.

(Bersambung…)